Lyngerup Mølle omkring 1930. Til venstre for møllen den gamle møllegård, hvor der foruden bolig for mølleren også var bageri. Bageriet blev nedlagt omkring 1900. Hans S. Simonsen, der overtog møllen i 1913, var også sognerådsformand fra 1928 til 1952. Da der dengang ikke var noget rådhus i kommunen, fungerede møllegården som sådant indtil 1938. Fra 1936-43 havde Krogstrup postdistrikt også kontor på Møllegården. Til højre i billedet ses mejeriet.

Lyngerup Mølle, lå ved hovedfærdselsåren i Horns Herred. Vejen mod Frederikssund, en forårsdag omkring 1910.